Student Attitudes Towards and Impressions of Project Citizen

Sara Winstead Fry, Adil Bentehar

Abstract


Assoc. Prof.Dr., Boise State University, sarafry@boisestate.edu GA., University of Wyoming, abentaha@uwyo.eduVatandalık Projesi, Amerika Birleşik Devletleri genelinde ve uluslararası alanda uygulanan bir vatandaş eğitimi program olmakla birlikte projenin öğrenci üzerindeki etkisi hakkında literatürde eksik kalan bir konudur. Bu makale, şu sorulara yanıt bulmak için tasarlanmış bir ön çalışmadır: Öğrencilerin Vatandaş Projesine karşı tutum ve algıları nelerdir? Bu projeye katılan öğrencilerle daha önceki projelere katılan öğrencilerin tutum ve algıları karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar nelerdir? 10 lise öğrencisi ve 23 üniversite birinci sınıf öğrencisine bu çalışma kapsamında bir anket uygulanmıştır. Çalışma sonuçları lise öğrencilerinin Vatandaşlık Projesine yönelik olumlu algıları olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu öğrenciler uygulamanın sivil sorumlulukla ilgili üzerlerinde önemli bir etki ve konuyu anlama yetisi geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Buna karşılık, projenin birinci sınıf üniversite öğrencilerine yönelik sivil sorumluluk ilgili etkisiniş sınırlı kaldığı görülmüştür. Sonuçlar, öğrencilerin yurttaşlık bilgi, beceri ve eğilimlerini geliştirmeye yardımcı olmak için özel öğrenme deneyimlerinin önemli olduğunu ve bu Vatandaşlık Projesi gibi sivil programların daha fazla araştırılması gerektiğini göstermektedir.

Keywords


Student attitudes, project citizen, civics education

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: