The Place and Importance of Values Education in 4.th and 5th. Grade Primary School Social Studies Textbooks

Mehmet Fatih Yigit, Bulent Tarman

Abstract


Türkiye'de son yıllarda önem kazanmaya başlayan yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması konularının, 1980’li yıllarda Batılı ülkelerde değer eğitimi kapsamında uygulamada olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada başlıca değer eğitimi yaklaşımları ele alınmış, bu doğrultuda ortaya çıkan yaklaşımlar incelenmiş ve değerler eğitiminde temel süreç ve ilkelerin neler olduğu tartışılmıştır. Bunlarla beraber değerler eğitiminin sosyal bilgiler eğitimi kapsamındaki yeri ve önemi de bu araştırmanın konusudur. Araştırma kapsamında değerler eğitimi ile ilgili detaylı bir alanyazın çalışması yapılmıştır. Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitiminin yerini tespit etmek amacıyla 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf programları incelenmiş, bunun pratikte nasıl kullanıldığını görmek için de 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler kitapları ele alınmıştır. Sosyal Bilgiler kitaplarında değerlerin öğretimi özel olarak kullanılan resimlerle görsel hale getirilmiş ve bu anlamda soyut bilginin somutlaştırılmasının amaçlandığı görülmüştür. Değerler eğitimine önem verilmeye başlanmış olması eğitim sistemimiz açısından ve geleceğimiz açısından sevindiricidir.

Keywords


Değerler Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Değerler Eğitimi Yaklaşımları

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.