High School Students’ Perception of the Concept of ‘Good Citizen’

Emin Kilinc, ilker Dere

Abstract


Vatandaşlık eğitimi alanında son yıllarda ülkemizde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok sosyal bilgiler öğretmen adayları ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin vatandaşlık algı ve yeterlikleri gibi konular ele alınmıştır. Ancak lise öğrencilerinin bu konular hakkındaki düşünceleri üzerinde çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin ‘iyi vatandaşlık’ kavramından ne anladıklarını ve iyi vatandaşlık kavramı ile ilişkili davranışlarını şekillendiren unsurları tespit etmektir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmış olup veriler anket yoluyla toplanmıştır. Öğrenciler Uşak il sınırları içerisinden rastlantısal kümeleme yöntemi ile seçilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programında betimsel analiz, bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yardımıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin en çok sosyal kaygı içerikli maddeleri iyi vatandaşın temel özellikleri arasında gördüğünü, lise öğrencilerinin iyi vatandaşlıkla ilgili bilgi edinme, değer kazanma ve davranışlarını şekillendirme sürecinde en çok ailelerinden ve öğretmenlerinden etkilendikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords


iyi vatandaşlık, vatandaşlık eğitimi, lise

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: