Pre-service Social Studies Teachers’ Views about Reflection of Technology on Values

Emine Özlem Yigit, Tuba Cengelci, Hıdır Karaduman

Abstract


Teknoloji ve değerler arasındaki etkileşim eğitim yoluyla genç bireylere tanıtılmakta, onların bu konuda farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Türkiye’de ilköğretim programında yer alan Sosyal Bilgiler dersi de kazanımları ile bu amaca hizmet etmektedir. Bu derste bilim ve teknolojinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi ve bu etkinin değerlere yansıması karşılıklı olarak ele alınmaktadır. Bu ilişkinin etkili biçimde ortaya konulmasında ise öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, mesleki yaşamlarında sosyal bilgiler dersini yürütecek öğretmen adaylarının teknolojinin değerlere yansıması ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak hazırlanan ve öğretmen adaylarının teknolojinin değerlere yansımasına ilişkin görüşlerini belirlemeye dönük açık uçlu soruların yer aldığı bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını iki devlet üniversitesinde ikinci sınıfa devam eden ve “Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme” dersini alan 122 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüzde teknolojinin gelişimine yönelik bakış açılarının teknolojik iyimserlik çerçevesinde, teknoloji ve değerler arasındaki ilişkiye dair yaklaşımlarının ise teknolojik kötümserlik çerçevesinde yorumlanabileceği saptanmıştır.

Keywords


Teknoloji, değerler, sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmen adayı

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.