Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hoşgörü Algısı

Hatice Türe, Arife Figen Ersoy

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hoşgörü algısını belirlemektir.Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilimden yararlanılmıştır. Araştırmaya 10 Sosyal Bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve tematik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda,Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hoşgörüyü; düşünce, değer, inanç ve davranışlara saygı duymak, cinsiyet, ırk ve gelişim özellikleri gibi farklılıkları kabul etmek, hataları kabul etmek, insana değer vermek ve nesnel olmak olarak tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmenleri hoşgörünün sınırlarını, bireylere ve ülkeye zarar verme olarak vurgulamışlardır. Sosyal Bilgiler öğretmenleri hoşgörü algılarının gelişiminde ailesinin, yaşının, deneyimlerinin ve okuduğu kitapların etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords


Sosyal bilgiler, vatandaşlık, değer, hoşgörü.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: