Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zabeli, Naser (Bosnia and Herzegovina)
Zabeli, Naser, University of Prishtina, Faculty of Education, Kosovo
Zakharova, Alexandra, North-Eastern Federal University named after MK Ammosov
Zakirov, Raif, Naberezhnye Chelny state pedagogical University (Russian Federation)
Zamaletdinov, Radif, Kazan Federal University (Russian Federation)
Zatsarinnaya, Elena, Candidat of economic sciences, Associate professor, Plekhanov Russian University of Economics (Russian Federation)
Zayimoğlu Öztürk, Filiz, Ordu Üniversitesi, EF, İlköğretim Bölümü (Turkey)
Zelenin, Leonid, Perm national exploratory polytechnic university (Russian Federation)
Zhadanov, Victor, Orenburg State University
Zhenova, Nataliya A., Plekhanov Russian University of Economics (Russian Federation)
Zhou, Nan, Postgraduate student, Akmullah Bashkir State Pedagogical University, Department of FL Teaching Methodology and SFL (Russian Federation)
Zhundibayeva, Aray, PhD, Head of the Department of Kazakh literature, Shakarim state University of Semey (SSUS), (State University named after Shakarim of city Semey) (Kazakhstan)
Zhundibayeva, Aray, Shakarim state University of Semey (Kazakhstan)
Zhundibayeva, Aray, Shakarim state University of Semey, (SSUS) (State University named after Shakarim of Semey city) Kazakhstan (Kazakhstan)
Zinnatullina, Zulfiya, Kazan Federal University (Russian Federation)
Ziyayeva, Gulnar, Taraz State University named after M. Kh. Dulati (Kazakhstan)
Zolotukhin, Alexey, Russian-Tajik Slavonic University (Tajikistan)
Zurqoni, Zurqoni, Islamic State Institute of Samarinda
Zvereva, Ekaterina V., Peoples’ Friendship University of Russia - RUDN University (Russian Federation)
Zvereva, Ekaterina, Peoples’ Friendship University of Russia - RUDN University (Russian Federation)

1 - 20 of 20 Items